ИНТ ОБНОВЛИВА ЕНЕРГИЈА
ИНТ ОБНОВЛИВА ЕНЕРГИЈА

Нашата компанија направи стратешка инвестиција во секторот на обновливите извори на енергија, особено во производството на соларна енергија. Препознавајќи ја зголемената глобална побарувачка за електрична енергија и потребата од одржливи извори на енергија, презедовме чекори за да ја искористиме моќта на сонцето и да придонесеме за позелена иднина.

Нашата посветеност на секторот за обновливи извори на енергија оди подалеку од нашата почетна инвестиција. Ја препознаваме континуираната потреба од електрична енергија и зголеменото значење на одржливите енергетски решенија. Затоа, ние активно планираме да го прошириме нашиот капацитет за производство на соларна енергија, обезбедувајќи сигурен и еколошки извор на електрична енергија за заедницата и индустриите.