ИНТ како општествена одговорна компанија продолжува да помага таму каде што е најпотребно!