Награда и признание „ STVARATELJI ZA STOLJEĆA “ за придонес во развојот на претприемништвото во среднa и Југоисточна Европа за 2022/23 година, и беше доделена на ИНТ Трејд Дооел, Северна Македонија!